3D printen

Nedcam heeft een 3D-printer die uniek is voor Nederland. Met het gebruik hiervan voorkomen materiaalverspilling dat niet recyclebaar is en zetten we de volgende stap van duurzaamheid binnen onze organisatie en in de markt.
Met de 3D-printer kunnen we ongekende nieuwe mogelijkheden en nog meer oplossingen bieden in het maken van composietmallen.
Met deze AM Flexbot 3D printer van CEAD realiseren we sinds kort 3D modellen uit volledig recyclebare of al gerecyclede thermoplasten. Het is de eerste stap van een ontwikkeling waarbij we op termijn ook (grotere) modellen, pluggen en mallen (o.a. voor de internationale jachtbouw, windindustrie, architecten, bouw en infrasector) duurzaam willen produceren. Nedcam vervult hiermee samen met toonaangevende partijen in de composietenindustrie een voortrekkersrol.

Thermoplasten versus thermoharders
In de huidige situatie produceert Nedcam pluggen en mallen met name uit hout, EPS (piepschuim), laminaat, epoxypasta of glasvezelversterkt composiet, ook wel thermoharders. Thermoharders worden onomkeerbaar hard bij gebruik. Uit thermoharders gefreesde pluggen worden eenmaal gebruikt, mallen gedurende één product(serie). Daarna belanden ze bij het afval. Alleen bij Nedcam leidt dit al tot 70 ton afval per jaar. Een situatie die vraagt om een duurzame oplossing.

Thermoplasten
In tegenstelling tot thermoharders, zijn thermoplasten herbruikbaar. Thermoplasten nemen eerst een smeltvorm aan bij verhitting. Hierdoor worden ze weer vervormbaar en geschikt voor hergebruik of een nieuwe toepassing, bijvoorbeeld voor 3D-printing, eventueel gecombineerd met CNC frezen

Circulair geproduceerde modellen, pluggen en mallen
In de huidige situatie worden pluggen en mallen gefreesd uit hout, EPS (piepschuim), laminaat, epoxypasta of glasvezelversterkt composiet (thermoharders) en staal. Geproduceerde pluggen worden vervolgens eenmaal gebruikt, geproduceerde mallen gedurende één product(serie). Daarna belanden ze bij het afval. Alleen bij Nedcam leidt dit al tot 70 ton afval per jaar. Een situatie die vraagt om een duurzame oplossing.

3D printen met thermoplasten biedt die oplossing. Modellen, pluggen en mallen die geprint worden met recyclebare/gerecyclede thermoplasten en eventueel freesafval, worden na gebruik verwerkt tot granulaat dat weer als grondstof dient voor nieuwe thermoplasten.

Het is de missie van Nedcam als marktleider in pluggen, mallen en ‘shaping technology’ om op termijn de huidige productietechniek te vervangen door deze techniek en zo de hele keten, van grondstof, productdesign tot eindproduct, circulair in te richten met 100% recyclebaar en/of biobased materiaal.

Thermoplasten zijn moeilijk te categoriseren, maar er zijn twee erkende categorieën: amorfe en semi-kristallijne thermoplasten. Beide categorieën brengen unieke mogelijkheden met zich mee om innovatieve ideeën middels BAAM (Big Area Additive Manufacturing) snel te produceren. Deze ideeën kunnen toegepast worden in de variëteit aan markten waar Nedcam zich in bevindt.

Thermoplastics are difficult to categorise, but there are essentially two recognised categories: amorphous and semi-crystalline thermoplastics. Both categories offer unique opportunities when it comes to the rapid production of innovative ideas using BAAM (Big Area Additive Manufacturing). These ideas can be applied in all the different markets where Nedcam is active.