In januari 2015 is aannemer Mobilis TBI, in opdracht van ProRail, gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de spooronderdoorgang Om den Noort in Wolvega. Naar verwachting is dit project in het voorjaar van 2016 gereed. Bij de starthandeling van het grote project is een levensgrote afbeelding van een paard met sulky op een schot geplaatst. Deze beeltenis krijgt een prominente plek in de nog te bouwen onderdoorgang en geeft de directe link weer die Weststellingwerf heeft met de drafsport.

Nedcam heeft voor het deel van de Sulki uit betonplex de engineering gedaan en heeft het frezen van de betoninsert gerealiseerd.  

Kom eens bij ons op bezoek


Minerva 42, 8448 CS Heerenveen
Route