Nedcam B.V.

Technologie

3-assig frezen:
Bij 3-assig frezen hangt de snel ronddraaiende beitel in een vaste kop. Deze freeskop kan de beitel slechts bewegen in X en Y-richting (in het vlak) en de Z-richting (in de hoogte). Veelal wordt deze techniek toegepast voor vlak werk. Bij toepassing op sterk gekromde vlakken zou de Z-hoogte al gauw te laag zijn én op de gekantelde vlakken zouden duidelijk freesbanen zichtbaar kunnen worden.

5-assig frezen:
Bij 5-assig frezen kan, naast de mogelijkheden van het 3-assig frezen, de freeskop ook nog in 2 richtingen draaien. Het grote voordeel hiervan is dat de beitel tijdens het frezen zoveel mogelijk loodrecht op het (zelfs sterk gekromde) oppervlak staat. De stappen tussen opeenvolgende freesbanen worden hierdoor optimaal t.o.v. het gekromde oppervlak genomen met een optimaal mooi glad oppervlak. Tot zover als de freesbeitel het toe laat zijn zelfs ondersnijdingen mogelijk.

Kom eens bij ons op bezoek


Minerva 42, 8448 CS Heerenveen
Route