Thermoplastics

Thermoplasten versus thermoharders
In de huidige situatie produceert Nedcam pluggen en mallen met name uit hout, EPS (piepschuim), laminaat, epoxypasta of glasvezelversterkt composiet, ook wel thermoharders. Thermoharders worden onomkeerbaar hard bij gebruik. Uit thermoharders gefreesde pluggen worden eenmaal gebruikt, mallen gedurende één product(serie). Daarna belanden ze bij het afval. Alleen bij Nedcam leidt dit al tot 70 ton afval per jaar. Een situatie die vraagt om een duurzame oplossing.

Thermoplasten
In tegenstelling tot thermoharders, zijn thermoplasten herbruikbaar. Thermoplasten nemen eerst een smeltvorm aan bij verhitting. Hierdoor worden ze weer vervormbaar en geschikt voor hergebruik of een nieuwe toepassing, bijvoorbeeld voor 3D-printing, eventueel gecombineerd met CNC frezen:Thermoplasten zijn moeilijk te categoriseren, maar er zijn twee erkende categorieën: amorfe en semi-kristallijne thermoplasten. Beide categorieën brengen unieke mogelijkheden met zich mee om innovatieve ideeën middels BAAM (Big Area Additive Manufacturing) snel te produceren. Deze ideeën kunnen toegepast worden in de variëteit aan markten waar Nedcam zich in bevindt.

Kom eens bij ons op bezoek


Minerva 42, 8448 CS Heerenveen
Route